Gül yaprağının Lezzetle Harmanlandığı TAT
Gül yaprağının Lezzetle Harmanlandığı TAT
Gelenekten geleceğe İpek Yolu lezzetleri
Gelenekten geleceğe İpek Yolu lezzetleri
Bereketli Topraklarda Yetişen Doğal Ürünler
Bereketli Topraklarda Yetişen Doğal Ürünler
Lezzetin TATlı Adresi
Lezzetin TATlı Adresi
Premium Quality ''İPEK LOKUM''
Premium Quality ''İPEK LOKUM''

HAKKIMIZDA

TAT GLOBAL GI DA SANAYİ ANONİ M Şİ RKETİ uzun yıllardır Tarihi İ pek Yolu üzerinde Gaziantep merkezli olarak f aaliyet sürdürmektedir. Gelenekten geleceğe İ pek Yolu lezzetlerinin kökenine şöyle değinecek olursak; Gaziantep ve Halep’in stratej ik konum ve bünyesinde bulundurduğu f arklı medeniyetlerin izleri sebebiyle çeşitli kültürel zenginliklere sahip kadim iki beldedir. Engin bir kültür ve ticaret merkezi olma vasfını her daim muhaf aza eden bu iki belde, bugün de her alanda katma değer üreten şehirlerin başında gelmektedir. İ şte bu derin kültürleri barındıran topraklardan hem egzotik hem de her damağa hitap eden bir lezzet çıkardık, adını da İ pek Lokumları koydukBu enf es lezzetin ülkemizde ve ülkemiz dışında büyük kitlelerce keşf edilmesini hedefliyoruz. Bu saf ve katışıksız lezzetin doğru yansımasını sağlayarak 7’den 70’e tüm kitlelere ulaştırma misyonunu üslenmekteyiz. Bu doğrultuda TAT GLOBAL GI DA SANAYİ ANONİ M Şİ RKETİ olarak Tüm Dünya ülkelerine ve Türkiye’nin bütün illerine

AKTİVİTELER

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM),

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12-13 Mart Organizasyonu

Ekibimiz özellikli

MEHMET SALİH ÇIKAN

MEHMET SALİH ÇIKAN

ÜRETİM MÜHENDİSİ
AMAL SHAMMAA

AMAL SHAMMAA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDULRAHMAN ALMFALES

ABDULRAHMAN ALMFALES

İHRACAT MÜDÜRÜ